WELCOME TO BANPARKFISHFARM

ทางบ้านแพรกฟิชฟาร์ม เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอสินค้าพร้อมบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านซื้อสินค้าจากทางเรา จะไม่เป็นเพียงแต่การจัดส่งสินค้าให้เท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ” 

ด้วยความเคารพ Banpark FishFarm.VDO Banprak FishFarmWEEKLY NEW FISH Banprak FishFarmNo.1( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Kujaku
Size: 45cm.
Sex: Unknow
Price: 15,000 บาทNo.2 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Kujaku
Size: 40cm.
Sex: Female
Price: 20,000BNo.3 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Maruteng Kujaku
Size: 39cm.
Sex: Unknow
Price: 25,000B No.4 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Maruhero  
Varity: Maruteng tancho Ojiba
Size: 55cm.
Sex: Unknow
Price: 25,000B No.5 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Maruhero
Varity: Maruteng Tancho Ojiba
Size: 55cm.
Sex: Female
Price: 35,000B No.6 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Kin Mustsuba
Size: 35cm.
Sex: Unknow
Price: 15,000B No.7 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Kin Mustsuba
Size: 35cm.
Sex: Unknow
Price: 15,000B No.8 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Sakai.co.,Ltd
Varity: Sanke
Size: 42cm.
Sex: Unknow
Price: จองแล้วNo.9 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder:
 Sakai.co.,Ltd
Varity: Sanke
Size: 41cm.
Sex: Unknow
Price: 35,000BNo.10 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder:
 
Varity: 
Size: 
Sex: 
Price: CONTACT US Banprak FishFarm


@copy right 2019 By www.banrakfishfarm.com. All right reserved.
บ้านแพรกฟิชฟาร์ม 59 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 092 761 8888 สอบถามเส้นทางได้ที่ : 081 292 4252 E- mail : a_p2553@hotmail.com Line ID : 0927618888